Σκαμπώ

11095-1

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ50

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ50 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11095-2

Καρεκλάκι Ξύλινο Λευκό Αντικέ 27Χ27Χ50

Καρεκλάκι Ξύλινο Λευκό Αντικέ 27Χ27Χ50 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-a-1

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ40

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ40 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-a-2

Καρεκλάκι Ξύλινο Αντικέ Λευκό27Χ27Χ40

Καρεκλάκι Ξύλινο Αντικέ Λευκό27Χ27Χ40 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-b-1

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Καφέ 26Χ26Χ25

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Καφέ 26Χ26Χ25 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-b-2

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Λευκό Αντικέ 26Χ26Χ25

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Λευκό Αντικέ 26Χ26Χ25 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11095-1

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ50

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ50 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11095-2

Καρεκλάκι Ξύλινο Λευκό Αντικέ 27Χ27Χ50

Καρεκλάκι Ξύλινο Λευκό Αντικέ 27Χ27Χ50 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-a-1

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ40

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ40 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-a-2

Καρεκλάκι Ξύλινο Αντικέ Λευκό27Χ27Χ40

Καρεκλάκι Ξύλινο Αντικέ Λευκό27Χ27Χ40 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-b-1

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Καφέ 26Χ26Χ25

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Καφέ 26Χ26Χ25 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-b-2

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Λευκό Αντικέ 26Χ26Χ25

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Λευκό Αντικέ 26Χ26Χ25 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11095-1

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ50

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ50 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11095-2

Καρεκλάκι Ξύλινο Λευκό Αντικέ 27Χ27Χ50

Καρεκλάκι Ξύλινο Λευκό Αντικέ 27Χ27Χ50 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-a-1

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ40

Καρεκλάκι Ξύλινο Καφέ 27Χ27Χ40 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-a-2

Καρεκλάκι Ξύλινο Αντικέ Λευκό27Χ27Χ40

Καρεκλάκι Ξύλινο Αντικέ Λευκό27Χ27Χ40 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-b-1

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Καφέ 26Χ26Χ25

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Καφέ 26Χ26Χ25 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα
11102-b-2

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Λευκό Αντικέ 26Χ26Χ25

Σκαμπώ Χαμηλό Ξύλινο Λευκό Αντικέ 26Χ26Χ25 με Ψάθα σε Φυσικό χρώμα